RASIS: Pemimpin India dan Cina juga sama - PSM

Realiti di Malaysia adalah perkauman begitu tebal. 
Ramai pemimpin India dan Cina juga dalam forum tertutup satu kaum membuat perkara yang sama iaitu mendorong orang membeli barangan dari kaum mereka sendiri dan juga biasa mengeluarkan sindiran terhadap kaum lain. -Setiausaha agung PSM S Arutchelvan.

Setuju dengan pendapat ini?
Siapa sebenarnya memulakan semangat rasis ini?
TAG