Amaran Hujan LEBAT Beberapa Daerah Di TERENGGANU

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Thunderstorm Warning ( IDM20007 )
01:10PM, 24 December 2014

JMM/PCN(O)BK-07

Our Ref:

Amaran Hujan Lebat
(Peringkat Merah)


Dikeluarkan pada : 01:10pm pada 24 Disember 2014

SEKSYEN A: AMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT MERAH)
Dikemaskini pada: 8:58 pagi pada 24 Disember 2014

Hujan sederhana kadangkala lebat yang berlaku di negeri Kelantan (Daerah Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Machang, Pasir Puteh, Jeli, Kuala Krai & Gua Musang ), Terengganu (Daerah Dungun & Kemaman) & Pahang (Daerah Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan & Rompin) dijangka berterusan sehingga Rabu, 24 Disember 2014.

SEKSYEN B: AMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT JINGGA)
Dikemaskini pada: 8:58 pagi pada 24 Disember 2014

Hujan sekejap-sekejap kadangkala lebat yang berlaku di negeri Perlis, Kedah (Daerah Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Kota Setar, Pokok Sena, Pendang, Sik & Baling),Kelantan (Daerah Kota Bharu & Bachok), Terengganu (Daerah Besut, Setiu, Kuala Terengganu, Marang & Hulu Terengganu) & Pahang (Daerah Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Temerloh & Bera) dijangka berterusan sehingga Rabu, 24 Disember 2014.

SEKSYEN C : NASIHAT HUJAN LEBAT (PERINGKAT KUNING)
(I) Dikeluarkan pada: 8:58 pagi, 24-12-2014.

Hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat berserta angin kencang yang berlaku di negeri Kedah (Daerah Yan, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baharu), Pulau Pinang & Perak (Daerah Hulu Perak, Larut Matang, Selama & Kerian) & Johor (Daerah Kluang, Mersing, Kota Tinggi) dijangka berterusan sehingga Rabu, 24 Disember 2014.

(II) Dikeluarkan pada: 1:10 petang, 24-12-2014.

Hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat berserta angin kencang yang berlaku di negeri

(i) Perlis, Kedah, Perak Utara, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor dijangka berlaku mulai 28 Disember 2014 berterusan sehingga 30 Disember 2014.

(ii) Sabah (Kudat & Sandakan) dijangka berlaku mulai 26 Disember 2014 berterusan sehingga 27 Disember 2014.

(iii) Sarawak (Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sarikei, Sibu, Mukah & Betong) dijangka berlaku mulai 28 Disember 2014 berterusan sehingga 29 Disember 2014.

Heavy Rain Warning
(Red Stage)

Issued at : 01:10PM, 24 December 2014

SECTION A: HEAVY RAIN WARNING (RED STAGE)
Updated at: 8:58 am, 24th December 2014

Moderate rain occasionally heavy occurring over states of Kelantan (Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Machang, Pasir Puteh, Jeli, Kuala Krai & Gua Musang Districts), Terengganu (Dungun & Kemaman Districts) & Pahang (Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan & Rompin Districts) are expected to persist until Wednesday, 24th December 2014.

SECTION B: HEAVY RAIN WARNING (ORANGE STAGE)
Updated at: 8:58 am, 24th December 2014

Intermittent rain occasionally heavy occurring over states of Perlis, Kedah (Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Kota Setar, Pokok Sena, Pendang, Sik & Baling Districts), Kelantan (Kota Bharu & Bachok Districts), Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Terengganu, Marang & Hulu Terengganu Districts) & Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Temerloh & Bera Districts) are expected to persist until Wednesday, 24th December 2014.

SECTION C : HEAVY RAIN ADVISORY (YELLOW STAGE)
(I) Issue at: 8:58 am, 24th December 2014

Intermittent rain occasionally moderate occurring over states of Kedah (Yan, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baharu Districts), Penang & Perak (Hulu Perak, Larut Matang, Selama & Kerian Districts) & Johore (Kluang, Mersing, Kota Tinggi Districts) are expected to persist until Wesnesday, 24th December 2014.

(II) Issue at: 1:10 pm, 24th December 2014

Intermittent rain occasionally moderate is expected to occur over states of:

(i) Perlis, Kedah, North of Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang and Johore from 28th December 2014 until 30th December 2014.

(ii) Sabah (Kudat & Sandakan) from 26th December 2014 until 27th December 2014.

(iii) Sarawak (Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sarikei, Sibu, Mukah & Betong) from 28th December 2014 until 29th December 2014.

TAG