Ketua Pemuda PAS Mengamok, Pampasan Tanah Keluarganya SIKIT - KT Bypas

ISU PAMPASAN TANAH KT BYPAS Seberang Baruh & Tok Kaya

Wakil Dewan Undangan Negeri (DUN) Kawasan Wakaf Mempelam, Abdul Wahd Endut tidak menafikan kaedah pengambilan tanah mengikut status tanah didalam geran yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Negeri Terengganu(PTG).

http://www.terengganutoday.net/2016/11/kt-bypas-wahid-endut-mengakui-cara.html


TAG